پاستورايزرهاي اين شرکت تا کنون در صنايع گوناگوني از قبيل لبنيات، آبميوه ، نوشابه ، تخم مرغ و ....... مورد بهره برداري قرار گرفته اند.
فرآيند پاستوريزه، شامل گرم کردن مواد غذايي ( عموما" مايعات ) تا دماي مشخصي ، نگهداري در آن دما به مدت معين وسپس سرد کردن سريع محصول مي باشد.
تاثير عمليات پاستوريزه باعث کند شدن رشد ميکرو ارگانيسمها در مواد غذايي مي شود. نام پاستوريزه براي اين فرايند براساس فعاليتهاي دانشمند فرانسوي لويي پاستورو قدرداني از وي انتخاب گرديده است.هدف اصلي از فرآيند پاستوريزه ، کاهش ميزان ميکرو ارگانيسم ها تا حدي است که تاثير بيماري زايي آنها از بين برود.محصولات پاستوريزه شده داراي زمان نگهداري مشخصي بوده و در اين مدت نيز بايد در شرايط کنترل شده، نگهداري شوند.
مشخصات شرح
SS 304 , SS 316 صفحات تبادل دما
NBR , EPDM واشر
تمامي سطوح تر از جنس SS ساير قسمتها
گرمايش مستقيم ، گرمايش غير مستقيمسيستم تامين آبگرم
يک تا دو سري بسته به نوع سيستم تعداد سيستم تامين آبگرم
25-101 mm قطر لوله هولدينگ
15 -300 s زمان ماندگاري در هولدينگ
ON-OFF,PID , PLC سيستم کنترل
50–250000KG /H ظرفيت
تجهيزات اضافي قابل ارائه :
اجزاء اصلي :
1)سپراتور
2)هموژنايزر
3)دي ايريتور
1)بالانس تانک
2)فيلتر
3)پمپ محصول
4)شير تنظيم جريان
5)يونيت تبادل دما
6)هولدينگ
7)شير اتوماتيک سه طرفه
8)سيستم تامين آبگرم
9) شير خروجي محصول
10)سيستم کنترل
11) شاسيPrintEmailAdd Favorite

تلفن :66496034 - 88241273   009821فكس : 009821 66408435
موبايل : 0098 912 1029158ايميل : info@rahavardsaee.com
آدرس : صندوق پستي 7741 - 14155


Go To English Home Page
طراحي و اجرا : شركت آتي نتCopyRight © 20011 All Right Reserved Rahavardsaee Co. Ltd.برنامه نويس : سيد حسن رشيدي زاويه