مخازن ساخت شرکت ره آورد ساعي به دو گروه اصلي به مخازن اتمسفريک و تحت فشار تقسيم مي شوند.مخازن تحت فشار :
تحت فشار داخلي
تحت فشار خارجي

تجهييزات جانبي:
همزن ، دماسنج ، شير نمونه برداري ، نشانگر سطح ، کنترل کننده سطح ، نردبان داخلي و خارجي ، پايه تنظيم ارتفاع ، سوپاپ اطمينان ،کويل داخلي و خارجي
مخازن اتمسفريک :
مخازن نگهداري دو جداره
مخازن پروسس چند جداره
مخازن ساده تک جداره

تجهييزات جانبي:
همزن ، دماسنج ، شير نمونه برداري ،نشانگر سطح ، کنترل کننده سطح ، نردبان داخلي و خارجي ، پايه تنظيم ارتفاع ،
PrintEmailAdd Favorite

تلفن :66496034 - 88241273   009821فكس : 009821 66408435
موبايل : 0098 912 1029158ايميل : info@rahavardsaee.com
آدرس : صندوق پستي 7741 - 14155


Go To English Home Page
طراحي و اجرا : شركت آتي نتCopyRight © 20011 All Right Reserved Rahavardsaee Co. Ltd.برنامه نويس : سيد حسن رشيدي زاويه